skip to Main Content

Nogle kender måske en hel del til Fællesvirket, mange af jer har hørt navnet før og en del af jeg aner ikke at det eksisterer. Derfor vil vi her prøve at give dig et billede af Fællesvirket og dets arbejde.

Fællesvirket blev dannet i september 1993 og er et samarbejde mellem de almene boligorganisationer, andels – og ejenboligerne i Egebjerggård området. Fællesvirket udgør a. 18 foreninger samt repræsentanter fra ejendomsfunktionærerne i området og vores grønne guide. De enkelte foreninger er repræsenteret af ca. 2 medlemmer hver, og det er normalt ved formand og næstformand, men kan sagtens være andre fra bestyrelsen eller beboere som afdelingsbestyrelsen har udpeget.

Fællesvirket har ikke nogen egentlig bestyrelse, da det ikke er nogen overordnet grundejerorganisation; arbejdsformen fungerer til gengæld således, at der er opgaverelaterede arbejdsgrupper. Ud af de 18 foreninger er der valgt en form for forretningsudvalg.

Forretningsudvalgets primære opgaver er at tegne Fællesvirket udadtil og i dette tilfælde ikke deres respektive foreninger.

Fællesvirket holder møde ca. hver anden måned eller oftere efter behov og møderne holdes på skift i de tilsluttede foreningers fælleshuse. Fællesvirket har en sekretariatsfunktion.

Der er i Fællesvirket den klare opfattelse at der skal være beboerindflydelse på alle områder, og vil medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for dette samt ikke mindst gode levevilkår for nuværende som fremtidige beboere.

Det er afgørende for fællesvirket og ikke mindst for vores område, at der i vores bykvarter skabes smukke oplevelse? og at der gives gode muligheder for både individuelle som gruppevise aktivitetsudfoldelser.

I denne forbindelse er der også i Fællesvirkeregi nedsat nogle udvalg som skal være med til at fremme det sociale liv; der er et festudvalg, et byøkologisk udvalg, et trafikudvalg og der er et bladudvalg der laver et fælles blad for hele området.

Et af tiltagene for at skabe bedre muligheder for det sociale liv og meget andet. har bl.a. været at få bygget et fælles fælleshus, hvor alle foreninger og beboere kan leje sig ind, blot arrangementet er åbent for alle og ikke til private fester. Desuden er det meningen at de forskellige klubber, der forhåbentlig en dag vil opstå skal holde til her. Det er også meningen at fælles fælleshuset skal være miljøvenligt og bl.a. huse vores grønne guide samt “Grøn Cafe”. Bag byggeriet af det fælles fælleshus sidder en forening “Foreningen Naturhusets Venner” hvor repræsentanter fra hvert af de store boligorganisationer, andelsboligforeningerne og ejerboligforeningerne samt beboer valgt på en generalforsamling sidder i en nedsat bestyrelse.

Back To Top