skip to Main Content

I Boligafdelingens driftsbudget er der hvert år, afsat midler til hjælp til en fælles komsammen/gårdfest på max 1000 kr. pr. gård i afdelingen.

Som en hjælp til en fælles komsammen/gårdfest, hvor alle  beboere i den enkelte gård SKAL tilbydes at deltage, der skal dog efterfølgende fremsendes bilag for dokumentation af hvad de 1000 kr. er brugt til.

Bilag samt ansøgning skal foregå via Ejendomskontoret, der står for at udbetale pengene.

I har mulighed for at låne pavilloner til afholdelse af jeres gårdfest m.m.. forespørg på Ejendomskontoret om de er ledige.

Se mere under fanebladet “lån af pavillon”

 

 

 

Back To Top