skip to Main Content

Lejekontrakt og nøgleudlevering:

Her kan du læse mere om lejekontrakt og nøgleudlevering. Når du har fået tildelt en bolig, sender vi dig en lejekontrakt, der skal underskrives eller godkendes digitalt. Udlevering af nøgler står afdelingens driftskontor normalt for på indflytningsdagen.

Lejekontrakten
Når du har fået tildelt en bolig, sender vi din lejekontrakt via e-Boks. Du skal læse kontrakten igennem og herefter underskrive lejekontrakten med NemID indenfor 3 dage.

Er du fritaget for digital post?
Hvis du er fritaget for at modtage digital post, vil du få lejekontrakten tilsendt med posten. Du skal herefter læse kontrakten igennem og efterfølgende underskrive og sende den retur til os. Husk at du skal sende alle siderne i lejekontrakten retur til os.

Husk at læse bilagene
Sammen med lejekontrakten modtager du en række bilag, som du enten skal udfylde eller læse igennem inden indflytning.
Eksempler på bilag er:
• Følgebrev med dato og sted for indflytningssyn aftales med driftskontoret, udlevering af nøgler og øvrige relevante oplysninger
• Girokort til betaling af indskud og første måneds husleje
• Navneskilt
• BS-tilmelding (betalingsservice)
• Skema til indskudslån
• Husdyrkontrakt (hvis husdyr er tilladt i afdelingen)
I det materiale du modtager, vil der være en række links med flere relevante informationer for dig som ny beboer. Det er vigtigt, at du læser både følgebrevet og bilagene godt igennem inden indflytning.

Det er desuden vigtigt, at du sørger for at sætte dig ind i afdelingens husorden- og vedligeholdelsesreglement inden indflytning. I dit følgebrev finder du et link til netop din afdelings husorden og vedligeholdelsesreglement.

Når du har fået tildelt en bolig, skal du betale et indskud/depositum samt første måneds husleje. Her kan du samtidig blive klogere på, hvordan du eksempelvis søger indskudslån.

Hvordan og hvornår skal du betale?
Når du modtager lejekontrakten, modtager du også betalingsoplysninger til betaling af indskud og første måneds husleje. Beløbet, du skal betale, afhænger af dit indflytningstidspunkt. Det er vigtigt, at der er styr på betalingen, inden du flytter ind. Medbring derfor dokumentation for betalingen ved indflytningssynet.

Indskud
Når du har fået tildelt en bolig, skal du betale et indskud. Indskuddet er IKKE forudbetalt husleje, men er beregnet ud fra den sum, byggeriet i sin tid har kostet at opføre. Indskuddet er på 2 % af byggesummen, som bliver fordelt ud pr. kvadratmeter bolig, afdelingen består af. Derudover kan der også være foretaget beregninger af indskuddet efterfølgende. Hvis det er tilfældet, vil der være en ekstra linje på din lejekontrakt, hvor der står forhøjet indskud.

Depositum
Hvis du har fået tildelt et klubværelse eller ungdomsbolig, skal du betale et depositum. Her er der heller ikke tale om forudbetalt husleje.

Indskudslån eller garanti for lån til beboerindskud
Hvis du har brug for at søge om indskudslån hos kommunen, vil der sammen med lejekontrakten være et indskudslånsskema, som du kan bruge i forbindelse med ansøgningen. Indskudslån ydes med særlig lav rente. Kommunen har kun pligt til at yde indskudslån, hvis indkomsten er særlig lav, og hvis boligen er taget i brug efter 1. april 1964. Kommunen har ikke pligt til at yde indskudslån, hvis man har en vis formue, hvis den finder ens nuværende bolig god nok, eller hvis man ikke har afviklet gæld på et tidligere indskudslån. Kommunen kan i andre tilfælde vælge at yde lån eller stille garanti for lån i et pengeinstitut.
Indskudslånet skal søges før indflytning.

Indskud og depositum ved fraflytning
Da det er et indskud og ikke forudbetalt husleje, du betaler inden indflytning, kan du ved en eventuel opsigelse af din bolig “ikke bo indskuddet/depositummet op”. Derfor skal du fortsat betale husleje i opsigelsesperioden. Læs mere om fraflytning her.
Hvis du ved indflytning har fået ydet et indskudslån, eller der er stillet garanti for lån til beboerindskud, vil et eventuelt tilgodehavende, såfremt lånet ikke allerede er tilbagebetalt, blive udbetalt til kommunen eller banken, som har ydet lånet. Er der efterfølgende et resttilgodehavende, vil det blive udbetalt til dig.

Hvad er boligstøtte?
Når du bor til leje, har du mulighed for at søge tilskud til huslejen fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte.
Om og hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger blandt andet af:
Antal af voksne og børn på adressen
Boligens størrelse
Huslejens størrelse
Din husstandsindkomst
Du er selv ansvarlig for at søge boligstøtten, som du skal søge hos Udbetaling Danmark.

Ændringer i dine forhold
Du har pligt til at oplyse kommunen, når der sker ændringer i dine forhold, da ændringerne kan have en betydning for, om du skal have mere eller mindre i boligstøtte. Det kan for eksempel være en ændring af antal af medlemmer i husstanden eller ændringer i din indkomst.
Hvis du ikke oplyser Udbetaling Danmark om ændringerne, kan du risikere, at du skal betale den boligstøtte tilbage, som du ikke har været berettiget til.

Få hjælp til boligstøtte
Hvis du har brug for hjælp til at søge boligstøtte, så bed en sagsbehandler i kommunens borgerservice om hjælp til at udfylde ansøgningen. Du kan også ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63 eller læse mere på www.borger.dk.

Hvornår og hvordan foregår et indflytningssyn
Da du modtog din nøgle, modtog du samtidig et følgebrev med dato og tidspunkt for indflytningssyn. Hvis du er forhindret i at møde på det givne tidspunkt, skal du kontakte dit lokale driftskontor.
Du får desuden en række praktiske oplysninger om din nye bolig og din boligafdeling.

Indflytningsrapport
Ved nøgleudleveringen fik du en fejl- og mangelliste, som skal udfyldes og afleveres på driftskontoret senest 14 dage efter din overtagelsesdato. Fejl- og mangellisten er dit bevis for, at eventuelle fejl og mangler i boligen var til stede, da du flyttede ind og derfor ikke er noget, du skal hæfte for ved fraflytning.

Hvad dækker boligselskabets forsikring?
Dit boligselskab har en forsikring, som dækker bygninger, hårde hvidevarer, maskiner og det inventar, der tilhører boligselskabet. Opstår der en skade på boligselskabets inventar, skal du hurtigst muligt melde det til dit lokale ejendomskontor. Gør du ikke dette, kan du risikere, at det bliver dig eller din afdeling, der kommer til at betale, selvom forsikringen egentlig dækker.
Boligselskabets forsikring dækker ikke beboernes indbo. Heller ikke det, der står i kælder- eller loftsrum. Hvis der opstår brand i din bolig, dækker boligselskabets forsikring selve boligen, men ikke dit indbo.

Du skal selv forsikre dit indbo
Vi anbefaler, at du tegner en indboforsikring (familieforsikring), der som minimum dækker alle dine ejendele og dækker skader efter brand, vandskade, storm og tyveri. Forsikringen bør også dække rengøring og flytning af dit indbo efter en eventuel vandskade og brand.
Tal med dit forsikringsselskab for at sikre dig, at du får den rigtige forsikringsdækning til dig og din familie. På www.forsikringsguiden.dk kan du få et overblik over priserne på indboforsikringer fra en række store forsikringsselskaber i Danmark.

Back To Top