skip to Main Content

Boligområdet Egebjerggård

By og Byg har for et år siden gennemført en evaluering af bokvaliteterne i Egebjerggård i Ballerup. Den viser, at det er arkitekturen, de grønne omgivelser og følelsen af tryghed, som er med til at gøre området attraktivt.

Med Egebjergård er det på ganske få år lykkedes, at udvikle et større boligkvarter, hvor beboertilfredsheden er helt i top. Det er områdets grønne omgivelser, som beboerne sætter størst pris på, men også arkitekturen er en kvalitet, som er placeret højt på tilfredshedsskalaen. Det samme gælder følelsen af at kunne færdes trygt i området.

Fra passivt boligområde til aktiv by

Da Ballerup Kommune i 1980 begyndte udbygningen af Egebjerggård, ville man væk fra de tidligere årtiers byggestil med store, ensformige og oplevelsesfattige boligområder, hvor man ikke kunne andet end “bo”. Der skulle skabes variation og oplevelses- muligheder i en ramme, der kunne minde om den mindre provinsby. For at det kunne opfyldes, bød målsætningerne for Egebjerggård på mange nyskabelser:

 – Forskellige ejerformer skulle optræde side om side inden for samme område, det være sig almene boliger, privat udlejningsbyggeri, andelsboliger og ejerboliger.

 – Arkitekturen skulle byde på stor variation, og området skulle indeholde små erhverv, nærbutikker og offentlige institutioner, ligesom i byerne.

 – Kunst skulle integreres, så området fik sin egen særlige identitet.

 – For at understrege hensigten med variation og mangfoldighed skulle de forskellige delområder fremstå forskellige fra hinanden.

 – Der skulle lægges vægt på kriminalitetsforebyggelse.

 – Beboerne skulle iså høj grad som muligt inddrages i processen undervejs.

Noget Lykkedes

Ønsket om at skabe visuel mangfoldighed og variation i bebyggelsen er lykkedes. En lang række arkitekter har bidraget til, at stort set alle bebyggelsestyper er repræsenteret, og at materialevalget spænder over et stort spektrum af nye og traditionelle materialer. Danske kunstnere har bidraget med i alt 26 kunstværker, som er med til at skabe oplevelse og give området en særlig karakter. Mangfoldigheden kommer særligt til udtryk i Egebjerggårds bygade, som netop leder tankerne hen på traditionelle bymiljøer og mindre købstæder.

De grønne områder scorer flest point

Nærheden til naturen var det, beboerne satte allerhøjest, da de valgte at bo i Egebjerggård. De grønne områder rækker helt ind til de enkelte boliggrupper, og fra de fleste boliger er der nem adgang til disse. Ved planlægningen er der i vid udstrækning taget hensyn til de muligheder, der lå i landskabet før området blev bebygget, fx er der søer, hvor der før var fugtige lavninger. De grønne områder er både synsmæssigt og funktionelt et godt udemiljø for stort set alle aldersgrupper. Det omfattende stisystem betyder, at en oplevelsesrig tur rundt i bebyggelsen kan begynde lige uden for døren.

Forebyggelsesarbejdet har båret frugt

I planlægningen af bebyggelsen var et aspekt at forebygge kriminalitet og sikre tryghed for beboerne. Forebyggelsesarbejdet kommer især til udtryk i boligernes åbne og overskuelige adgangsforhold, som har betydet, at der stort set ikke forekommer graffiti og hærværk. Samtidig giver beboerne udtryk for, at de føler sig trygge ved at færdes i området, hvor kriminaliteten er under det halve af niveauet i Ballerup Kommune, set i forhold til indbyggertallet.

Noget lykkedes ikke

Det er dog ikke alle de oprindelige målsætninger, som er nået. Fx er det ikke lykkedes at få den blanding af ejerformer, som kommunen havde regnet med. Det er kun 20 pct. af de ca. 900 boliger, der er ejer- eller andelsboliger. Det viste sig også at være svært at trække erhverv til området. Det er kun blevet til en enkelt større butik, nogle småbutikker og liberale erhverv. Men det er beboerne godt tilfredse med, fordi det ellers ville øge trafikken og støjen. Til gengæld er der ud over skolen, der allerede lå på stedet, blevet bygget de nødvendige institutioner, hvilket betyder, at der er en del offentlige arbejdspladser i området.

 

 

Back To Top