skip to Main Content

Til orientering kan det oplyses at, Boligselskabet Kirstinevang, skal betale en strafafgift på kr. 1500,00, hver gang affald af forskellig art ikke er anbragt i de dertil indrettede containere.

Dette er ærgerlige husleje kroner at spilde på noget der ikke er nødvendigt. Så vær med til at spare huslejekroner, ved at følge nedenstående.

Køkkenaffald

De grønne containere i affaldsrummene er kun til alm, køkkenaffald og intet andet.

Hvis de forreste containere er fyldte så brug også venligst den bagerste container i stedet for at smide det foran på jorden.

Storskrald

Brandbart afflad max. 1 x 1m skal lægges i den store container i containergården. Andet storskrald sættes over mod væggen til garagen, så dette kan afhentes specielt. Der må ikke henstilles affald foran og opad den blå container da vi så ikke kan få den tømt, men skal betale for kørsel.

Haveaffald

Lægges bag den blå container i containergården, plastikposer og sække skaltømmes for haveaffald, blomsterpotter, spande m.m. skal lægges i den blå container og ikke sammen med haveaffaldet. Der må her kunvære have grenaffald o.lign. ikke iord.

Papkasser

Skal slås sammen og lægges i den sorte plastcontainer i containergården.

Maling

Malerrester m.m. må ikke stilles i containergården, men skalafleveres på ejendomskontoret.

Batterier Brugte batterier kan afleveres på ejendomskontoret.

Flasker og aviser

Skal lægges iflaske og aviscontainerne overfor containergården, ved indkørslen eller nærmeste flaske- & aviscontainer og ikke i containergården.

Containergården er beliggende ud mod Egebjergvej ved indkørslen til Børnehuset.

Back To Top