skip to Main Content

Sådan undgår du fugt i opholdsrum

Fugt i boligen opstår ofte i forbindelse med den daglige brug af rummene, fx når vi bader, tilbereder mad, bevæger os i rummet eller tørrer tøj indenfor. I løbet af et døgn producerer en familie på fire personer fra 4 til 14 liter vanddamp afhængigt af deres adfærd.

Er der dug på ruderne?

Dug indvendigt på vinduesruderne er en god og enkel indikator på, om indeklimaet er blevet for fugtigt. Årsagen er, at vinduesrammen og ruden normalt er de dårligst isolerede bygningsdele og derfor det sted, vi finder de koldeste overflader, der kan fugten i luften fortættes til vanddråber. Et andet tegn kan være farvede skjolder på vægge, lofter eller bag møbler, der står placeret tæt op ad fx en ydervæg.

Luft ud og sænk luftfugtigheden

I Danmark er der især mulighed for at opnå en lav relativ luftfugtighed i de koldeste måneder om vinteren ved at lufte ud og varme op. Det er godt, hvis man i de koldeste perioder kan opnå en fugtighed på under 40% RF. Det er også vigtigt at lufte ud om sommeren, men her kan det være næsten umuligt at få luftfugtigheden under det, den er udendørs. Om sommeren er luftfugtigheden udendørs ofte mellem 60 og 80% RF.

Er der problemer med husstøvmider, er det ligeledes en god ide at sørge for ordentlig udluftning. Det er nemlig ikke mængden af støv i boligen, der bestemmer, hvor mange husstøvmider der er – men derimod luftfugtigheden og temperaturen.

Lad ikke bare et enkelt vindue stå på klem i flere timer. Det vil afkøle vægge og andre overflader. Kolde vægge kan give kondens og føre til skimmelsvamp.

Ventilation i beboelsen

Det er vigtigt at udsugningsventiler ikke tildækkes eller lukkes, da de opretholder et godt indeklima og sørger for det nødvendige luftskifte i boligen. Derudover anbefales det at der luftes ud i boligen 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter med gennemtræk, samt ekstra udluftning ved fugtskabende aktiviteter, som fx efter bad og madlavning.

Hvis kanten af dug på indersiden af ruden bliver over 2 cm bred, er det tegn på, at du skal lufte mere ud. Tør dug væk med fx køkkenrulle eller klud, så det ikke senere udvikler sig til skimmelsvamp.

Hvis den relative luftfugtighed (RF) er 50% eller derover, vil der være stor risiko for, at der dannes skimmelsvamp. Når først skimmelvæksten er i gang, forsvinder den ikke, selvom luftfugtigheden i perioder er lavere.

Der bør være varme i alle rum på ca. 20 grader. Hvis man ønsker at sove køligt, kan det lade sig gøre ved at slukke for varmen før sidste udluftning og kun have varme på om dagen.

Back To Top