skip to Main Content

Erhvervstyper

Kommunen har i tidens løb gjort en særlig indsats for at integrere erhverv på Egebjerggård. Der er f.eks. som supplement til lokalplanerne udarbejdet en vejledning, der beskriver hvor i bykvarteret de forskellige former for erhverv kan etableres. Især virksomhedernes størrelse og deres transportbehov er afgørende for placeringen. Hvad virksomhedens art angår, er der mange muligheder i alle dele af bykvarteret. Det kan være produktion, administration, handel, udstilling, kursus- og servicevirksomhed samt mange typer offentlige arbejdspladser. Der må bare ikke være tale om virksomheder, der forurener eller på anden måde er til gene for andre.

Desværre har anstrengelserne indtil videre ikke båret frugt i det ønskede omfang. Men det kan jo ændre sig i fremtiden… Heldigvis er det i bygaden lykkedes at etablere og fastholde en stribe dagligvare-butikker og kundeorienterede servicevirksomheder, som tilgodeser kvarterets lokale behov.

Langs bygaden

På hele strækningen langs bygaden kan der placeres butikker, mindre servicevirksomheder og kontorer. Også offentlige arbejdspladser kan placeres her. Det skal være kundeorienterede virksomheder – gerne med udstillingsbehov – og med flere ansatte. Blandt mange eksempler på egnede virksomheder kan nævnes: detailhandel af enhver art, ingeniør, vikarbureau, advokat, revisor, køreskole, Edb-virksomhed, galleri mm. Hertil kommer en række offentlige funktioner som postindlevering, bibliotek, administration m.v. Langs kvartergader og boligstræder Langs de mindre gader og stræder kan der placeres mange arter af service- og kontorpræget virksomhed, men ikke butikker. Virksomhedstyperne svarer meget til de nævnte langs bygaden, men der må kun være få ansatte og et mindre arealforbrug pr. virksomhed Som eksempel kan desuden nævnes: læge, fysioterapeut, tandlæge, keramiker, billedkunstner, fotograf, designer m.m.

I boligerne

Også i selve boligen er der mulighed for at indrette erhvervsvirksomhed. Det er en betingelse, at der ud over beboerne ikke er ansatte i virksomheden, samt at der ikke skabes behov for øget parkering og transport til og fra virksomheden. Eksempler, som kendes fra andre boligområder, kan være: Frisør, advokat, tegnestue m.m. nær de omliggende veje

For at få et bredere udbud af erhvervsvirksomheder er der ved indkørslerne til bykvarteret reserveret arealer til virksomheder på op til 1000 m2. Det er virksomheder, der i kraft af deres art eller størrelse ikke kan indpasses i bygaden, men dog har en sådan karakter, at de uden miljømæssige problemer kan integreres i bykvarteret. Her er særligt tænkt på mindre produktion, håndværk og værksteder.

 

Back To Top