skip to Main Content

Afdeling Egebjerghaven er en del af boligselskabet Kirstinevang og er en sammenlægning af 3 afdelinger; afdeling 5 (Egebjerghaven 2 – 84,88 – 150, 1 – 65), afdeling 6 (Egebjerg Bygade 2 (tårnhuset) og 3 – 67 (butikshuset) samt afdeling 8 (Egebjerg Bygade 129-223).

Afdeling 5 stod færdigbygget i1989 med fælleshus, almene boliger, ungdomsboliger, bofællesskaber og ældreboliger. Det var fra start af et frisk pust med hensyn til farver og byggesti! i forhold ti! traditionel byggestil. Bygningerne er lave, farverne er friske og aftonet med hinanden gårdvis.

I 1990 fik Egebjerghaven en nabo i form af 29 almene boliger i 1. og 2. sals højde på Egebjerg Bygade. Samtidig blev kvarteret suppleret med butikker som var/er anbragt i stueetagen under lejlighederne. Længere nede af Egel Bjerg Bygade kom afdeling 8 i 1995.

På afdelingsmødet i 1991 blev det besluttet, at de 2 afdelinger skulle sammenlægges. Afdelingsbestyrelsen vælges blandt beboerne, og den er beboernes repræsentant i samarbejde med boligselskab, administration, områdets Fællesvirke, Ejerforeningen Bygaden (butikkerne) samt andre mulige samarbejdspartnere. Bestyrelsens sammensætning vil fremgå af referat fra afdelingsmøder og evt. ændringer samt bestyrelsens påtænkte/prioriterede arbejdsområder vil stå i løbende orienteringer fra bestyrelsen i “Svanen” (afdelingens blad) eller nyhedsbreve.

Afdelingens logo var tidligere fuglene på taget at “Tårnhuset”, men da dette er overtaget af boligselskabet Kirstinevang, er Egebjerghavens nye logo i stedet en svane, som kan ses på forsiden af denne mappe og som også figurer på bladet. Navnet til bladet er valgt af beboerne og foreslået på grundlag af vores svane i “svanebrønden” ved vores fællesvaskeri.

Boligselskabet Kirstinevang omfatter udover afdeling Egebjerghaven også afdelingerne Kirstinelund, Børneinstitutionen og Kornvænget beliggende i Vænge-kvarteret i Ballerup. Alle afdelinger er repræsenteret i boligselskabets repræsentantskab, som er øverste myndighed. Hver afdeling er i selve boligselskabet repræsenteret af mindst 1 repræsentant, normalt ved formanden for afdelingsbestyrelsen.

På afdelingsmødet i 2006 blev det besluttet, at afdeling 8 også blev sammenlagt med Egebjerghaven.

Kirstinevang er et selvejende boligselskab, og er andelshaver i administrationsselskabet Almenbo a.m.b.a., der varetager administrationen af boligselskabet og dets afdelinger. Boligselskabet Kirstinevang er en af medstifterne af Almenbo, der blev stiftet i 2001.

Afdelingen Egebjerghaven deltager også i Fællesvirket, som er et samarbejdsorgan for alle afdelingsbestyrelser i Egebjergområdet

Back To Top